RUS
ww
Total Strikes Landed
43 Omari Akhmedov 368
48 Aleksei Kunchenko 312
50 Ismail Naurdiev 310
57 Sergey Khandozhko 248
75 Ramazan Emeev 144
81 Zelim Imadaev 116
82 Alexander Yakovlev 114
85 Muslim Salikhov 110
96 Rustam Khabilov 56