RUS
ww
Total Fight Time
41 Omari Akhmedov 1:19:57
48 Alexander Yakovlev 0:58:01
52 Ramazan Emeev 0:45:00
58 Muslim Salikhov 0:37:00
68 Sergey Khandozhko 0:30:00
74 Zelim Imadaev 0:24:54
82 Rustam Khabilov 0:15:00
95 Abubakar Nurmagomedov 0:02:50