RUS
ww
Sig. Strikes Landed
42 Omari Akhmedov 231
59 Aleksei Kunchenko 163
60 Ismail Naurdiev 153
67 Muslim Salikhov 108
69 Alexander Yakovlev 107
70 Ramazan Emeev 105
76 Zelim Imadaev 92
77 Sergey Khandozhko 85
100 Rustam Khabilov 12