RUS
ww
Knockdowns Landed
37 Muslim Salikhov 2
49 Omari Akhmedov 1
49 Ramazan Emeev 1
49 Sergey Khandozhko 1
49 Alexander Yakovlev 1
68 Zelim Imadaev 0
68 Rustam Khabilov 0
68 Aleksei Kunchenko 0
68 Ismail Naurdiev 0
68 Abubakar Nurmagomedov 0