RUS
hw
Sig. Strikes Landed
5 Alexander Volkov 557
16 Shamil Abdurakhimov 210
32 Sergei Pavlovich 50