RUS
hw
Knockdowns Landed
15 Shamil Abdurakhimov 2
15 Sergei Pavlovich 2
15 Alexander Volkov 2