FRA
All
Takedown Defense
25 Thibault Gouti 83.30
65 Nordine Taleb 73.90