BRA
ww
Submission Attempts
2 Demian Maia 14
7 Warlley Alves 7
7 Claudio Silva 7
12 Alex Oliveira 6
16 Rafael Dos Anjos 5
20 Dhiego Lima 4
20 Elizeu Zaleski dos Santos 4
41 Gilbert Burns 1
41 Michel Prazeres 1
41 Leonardo Santos 1