BRA
ww
Significant Strike Defense
7 Demian Maia 65.00
9 Dhiego Lima 63.80
18 Elizeu Zaleski dos Santos 61.10
25 Rafael Dos Anjos 58.60
45 Warlley Alves 50.60
48 Alex Oliveira 46.40