BRA
mw
Takedown Defense
8 Markus Perez 80.00
9 Anderson Silva 78.60
11 Thiago Santos 72.70